Inaw n Mass Si El Hachemi Assad, Amaray amatu n Useqqamu Unnig n Timmuzɣa i lmend n usfuggel s Yennayer 2966.

Ansuf yis-wen

Ansuf s useggas amaynut.

Yennayer n useggas-a ad as-necfu wad as is-cfu lǧil i lǧil, iban kan ad yemgarad d iseggasen nniḍen yessefk-d s lfal n lxir seg asmi kecmen wussan-is iberkanen, daymi nessaram deg ussan-is imellalen ad ilin d wid deg aydeg ara tegmu wad teǧǧuǧeg tmaziɣt.

Anwa i d ass yifen akk ussan ? Ǧǧan-t-id imezwura, teẓram-t irkkel : ass yifen akk ussan d ass i deg temlal tasa d way turew ! Yennayer n useggas-a ulayɣer ma ters-d tqessult n weɣrib imi :

Imawlan n wexxam,

Imawlan n wawal,

Imawlan n wuzzal,

Imawlan n wakal,

Mmlalen ɣer terbut n tmusni d waɛqal n laṣel :

Ass-a i deg mmlalen wulawen,

Mmlalen watmaten,

Jguglen deg ijufar n tyemmat, uqbel awen-nini ansuf, a nsaɛed i yiman-nneɣ asenṣeb n tmaziɣt deg tmendawt.

Tagnit n wass-a i deg-i amezruy d anagi, d talast ibanen n tallit tamaynut n tdukli i wegdud azzayri.

Ad farseɣ tagnit-a tucbiḥt iwakken ad rreɣ tajmilt i wid i d-yefkan tallalt akken ad d-yennulfu wass-a, akken das yenna unaẓur :

“Yebbeḍ-d wass-nni i nettraju s tuffra”

Ssawḍent-tt-id tlawin, ssawḍent-id d yergazen ara ikecmen deg umezruy si tebburt tahrawant imi d nutenti d nutni i s-yerran targa n waman i d-yeḥyan aẓar n tjaddit s ways ara tegmu tdukli gar izzayriyen.

Ad tt-id bedreɣ d tamezwarut iwakken as iniɣ tanemmirt i Massa Noria Benghebrit, taneɣlaft n usegmi aɣelnaw, werǧin i daɣ tebxil ama s wallalen ama s wawal, tefka-d afud ameqran u mazal lxir ar zdat !

Tanemmirt i Mass Azeddine Mihoubi, aneɣlaf n yidles, d aneɣlaf, d amedyaz, d anaẓur yerna d mmis n tmurt  yerran lwelha-s ar wayen yecqan inaẓuren d kra n wid yettawin idles deg ul.

Tanemmirt i Mass Mohammed El Ghazi, aneɣlaf n lxedma ɣef tebɣest i daɣ d-yerna deg uheggi n tfaska-agi n yennayer.

Maca, asnemmer akk ameqran ad yili i yal anelmad la tt-yeqqaren, i yal aselmad la tt-yesɣaren, i yal amaswaḍ d-yettilin i lmendad n iselmaden, i yal amyaru yesberken lkaɣeḍ s tutlayt n tyemmat, i yal anaẓur, i yal amedyaz tt-yecnan, i yal aneɣmas yewwin lexbar-is.

Ur tettuɣ ara iɛeggalen n Usqamu Unnig n Timmuzɣa yezgan d anadi d unaḍeḥ s tira d leqdic s tmaziɣt, ɣef tmaziɣt, i tmaziɣt !